22 66 05 10 salg@timerecorder.no

ASTROW WEB TIMESYSTEM

Astrow Web er skybasert, noe som betyr at du – og de ansatte – har tilgang også fra mobil og nettbrett, uten innlogging. Her kan ansatte registrere arbeidstid og legge inn ønsker om fravær, noe som gjør det enkelt for ledere å planlegge skift og betale ut korrekt lønn.

FORDELER MED ASTROW WEB
FRA TIME RECORDER:

1. Sparer tid og sikrer korrekt lønnsbetaling

2. Intuitiv og lett å bruke for ansatte og ledere – færre spørsmål og mindre tid til feilretting

3. Raskere registrering og planlegging med færre klikk

4. Enkel å bruke, også fra mobil og nettbrett

5. Kompatibel med alle de vanligste lønnssystemene

6. Koster mindre enn en kaffekopp per ansatt i måneden

7. Skreddersydde løsninger tilpasset bransje som kontor, butikk/hotell/restaurant, bygg og industri/verksted.

Vår bransjeløsning for cafe og restaurant inneholder enkel inn/ut registrering, vaktplanlegging, overtid og andre tillegg og personalliste mot Skatteetaten.

CAFÈ RESTAURANT

Ha statistikk og kontroll på utbetalte tillegg som overtid, vakttillegg, akkord arbeide eller annet betalt tillegg som du fører.

Egen modul og App for tilstedeværelse og opprop av ansatte ved evakuering.

INDUSTRI

Registrering av deltagere i ekstern bedrift

Time-telling av oppgaver for jobbkonsulenter på tiltak fra NAV som krever dette til etter-fakturering, eller til internt bruk.

Varsler om sletting av deltagere etter 12 uker.

ATTFØRING

TILTAK

Få kontroll på oppsparte timer, avspasering, ferie-saldo og – planlegging, sykdomsregler.

Se og administrere egen timeliste, følge opp egne avvik

KONTOR

Bransjetilpasset mal og skreddersy løsning for din bedrift.

Pokerspill (Spillere som må logge tid for bruk på spill-bordet).

Tilstedeværelse på byggeplasser.

Rutebil-sjåfører med faste, betalte ruter.

TILPASSET

ANSATTPORTAL

Enkel og oversiktlig løsning som også bevisstgjør ansatte i forhold til egen tidsbruk.

LEDERPORTAL

Som leder kan du utføre enkel personal-administrasjon, som å behandle/godkjenne fraværsforespørsler og planlegge skift.

}

LØNN

En av fordelene med Astrow Web er at programmet er intuitivt og enkelt å bruke.

b

PERSONALLISTEN

Godkjent elektronisk personalliste som er enkel og rask for serveringssteder, bilpleiebransjen, frisører og skjønnhetspleiere

SMART TERMINAL

Benytt Mobil/Nettbrett for registrering av ansatte

  • Gir mulighet for registrering av ansattes tilstedeværelse som om man benytter en reell registrering-terminal
  • Kan benytte strekkode, QR kode, ansattnummer og/eller PIN kode
  • Kontroller hvilke enheter som skal kunne registrere kort fra Astrow Web
  • Perfekt der registreringsterminal ikke kan benyttes, og der du ikke ønsker at de ansatte selv skal måtte bruke mobil stempling fra sin mobil.

Finn ut hvor mye du kan

spare ved å bytte til Astrow

Web timeregistrering

$

BRUKERVENNLIG TIDSSTYRING