22 66 05 10 salg@timerecorder.no

Ved lansering av Astrow Web 8.0 ble det også inkludert egne GDPR verktøy for å forenkle hverdagen med tanke på oppfølging av den nye personvernloven.

Astrow Web, GDPR GDPR verktøy i timesystem