Referanser

«Etter Kråkøy Norcod AS gikk over til Astrow, har det blitt mye enklere for de ansatte å følge opp timene sine, melde fravær og ferie.

Systemet kommer på flere ulike språk, som gjør det enkelt å implementere blant våre internasjonale arbeidere.

For teamlederne og HR letter dette arbeidet veldig ved månedsslutt og ved planlegging av arbeidslister.

Vi ønsker også å trekke frem supportavdelingen og den meget gode opplæringen som ble gitt i forkant og underveis første måneden ved bruk.

Det må være rett og slett være noe av den mest løsningsorienterte og effektive supporten vi noen gang har opplevd.»

Vi er veldig godt fornøyde med Astrow Web. Vi fikk grundig opplæring ved oppstart og har hatt få utfordringer med systemet. Vi får god oversikt over de ulike lønnsgruppene våre og det er enkelt å registrere og gjøre endringer underveis. Dersom vi melder inn forslag til forbedringer/utvikling, opplever vi at dette blir tatt tak i og gjort noe med. Supporten fra vår oppfølgingsansvarlig har vært utrolig bra hele veien.

Alt i alt opplever vi en enklere hverdag knyttet til timeregistrering og -fangst etter at vi startet med Astrow.

Timer Recorder/Astrow er et enkelt og oversiktelig system som har hjulpet oss godt i planlegging av arbeidshverdagen. Videre har supporten vært uovertruffen, og systemet har mange ytterligere muligheter om man har spesifikke ønsker.

“Since I started using Astrow Web I have more control of the salary for the company. It is an easy program, easy to navigate between employees and various days, and easy to registrer absences like holidays, sickness and follow up on other anomalies.
It is also easy to run reports and export data to the payrollsystem we use. I totally recommend Astrow.

“Terminalen og mobilstempling fra Time Recorder har vært til stor nytte – vi har fått et korrekt, intuitivt og helhetlig system. Vi har videre gjort oss den erfaringen at lønnskostnadene er betraktelig redusert.”

“Ved alle anledninger for behov for support har Time Recorder respondert raskt og løst sakene våre tilfredsstillende.”

Astrow har en løsning som fungerer veldig bra for oss.
Det er lett for de ansatte å holde oversikt over timer etc i appen.
For meg som lønnsmedarbeider er det et verktøy som lar meg holde styr på både timeforbruk og på sykefraværet.

De fleste rapporter er bare et par klikk unna.

Rosinen i pølsa er uten tvil supportavdelingen, som meget raskt hjelper deg med alt fra enkle spørsmål til mer komplekse utfordringer.

Vi fikk med Astrow Cloud et bra system og bra oppfølging i oppstarten. Under oppstart hjalp Time Recorder sin konsulent oss med å definere godt regelverk, en løsning tilpasset oss, og masse god informasjon basert på deres lange erfaring. Dette har gjort produktet godt fra starten av.

Med Astrow Web sin ansattportal har de ansatte blitt mye mer beviste på sin tilstedeværelse. De har tilgang til sitt eget timekort, og sine egne avvik. Dette letter arbeidet for våre ledere. De ansatte har også full oversikt over timebank, feriesaldo, og kan forespørre fremtidige fravær/ferie direkte i Astrow Web.
Vi benytter også mobil løsning fra Time Recorder. Dette ivaretar, og inkluderer våre eksterne arbeidere, i en løsning. Dette gjør løsningen komplett, og alle får mulighet til å benytte seg av Astrow Web. De ansatte er også veldig tilfreds med å få registrert sin faktiske tid.

Vi er godt fornøyd med Astrow Cloud. Alle våre 200 ansatte bruker systemet til time- og fraværsregistrering. Systemet er enkelt å ta i bruk, og det er gode muligheter for tilpasninger.
Vi har ulike arbeidstid- og skiftordninger med flere variabler og dette er enkelt å håndtere og administrere i Astrow.

Våre ansatte er fornøyd med å ha god oversikt over feriedager og egne timeregistreringer i Astrow sin app.
Våre avdelingsledere opplever bedre kontroll og melder at de ansatte har bedre oversikt over egne registreringer enn før vi tok i bruk ansattappen.

Vi vil også trekke frem at Time Recorder yter meget god og effektiv service til oss.

“Vi bruker Time Recorder kun til timeregistrering, og systemet fungerer som ønsket, og er til stor hjelp for oss. Systemet fungerer bra, og er enkelt å bruke til vårt behov.

“Dagens samfunn forventer at rutiner kan utføres raskt og enkelt. Med stemplingssystemet Astrow Web kan ansattes timekort, henvendelser og ønsker lett ivaretas med minimalt bruk av tid.

For Meråker Kjøtt tok det relativt lang tid og overbevise ansatte om at de nye stemplingsrutinene fungerer bedre enn de gamle… Det er vel gjerne slik… Nå er imidlertid samtlige ansatte aktive brukere av Astrow Web. De erfarer verdien av å holde seg ajour til enhver tid. Stadig får vi tilbakemeldinger om hvor enkelt det er å manøvrere i systemet, om man setter av litt tid til opplæring.

For meg, som administrator, er tidsbruken avgjørende. Astrow Web medfører at jeg i bedriften kan ha andre roller og arbeidsoppgaver, uten at det går utover kvaliteten på jobben med tidsregistrering.

I tillegg opplever jeg en utrolig god oppfølging og support fra Time Recorder – effektivitet og kvalitet er nøkkelord jeg sitter igjen med.”

“Når Uni-K as skulle innføre elektronisk timeregistrering var vi i kontakt med flere leverandører.
Etter noen kartleggings samtaler fant vi ut at Time Recorder var det systemet som passet best til våre behov.
Vi ser i ettertid at det er flere utfordringer vi ikke hadde tenkt på, og kontaktpersonen hos Time Recorder har gitt raske og gode forklaringer på hvordan vi løser det.”

“Vi er veldig fornøyd med Astrow Cloud. Vi fikk veldig bra oppfølging ved oppstart som gjorde overgangen smidig. Under oppstart hjalp Time Recorder sin konsulent oss med å definere godt regelverk, en løsning tilpasset oss, og masse god informasjon basert på deres lange erfaring. Dette har gjort produktet godt fra starten av.

Programmet klarer også å løse de mange forskjellige arbeidstidberegningene for eksempel 3- skiftordning og gjennomsnittsberegning i tillegg til vanlige beregninger.

Det er også enkelt å få data videre til Visma Lønn.
Det er også gjort hverdagen enklere både for oss og de ansatte. Vi har hele tiden oversikt over ferie og timebank, samt flexikontoer. Den ansatte har også et eget timekort som gjør at de har full oversikt i hele perioden.

Vi benytter også den mobil løsningen fra Time Recorder. Dette ivaretar, og inkluderer våre eksterne arbeidere, i en løsning. Dette gjør løsningen komplett.”

«Astrow har gjort at vi har fått kontroll på planlegging av bemanning, registrering av timer og overtid ihht lovverket. Det fins utallige muligheter til å tilpasse turnuser og timeplaner slik at det passer alle de ulike måtene vi jobber på. Timerecorder har veldig kompetente medarbeidere, gode kurs for oss som administratorer og ledere, og vi får rask hjelp på support av veldig serviceinnstilte medarbeidere»

Time Recorder har gjort en profesjonell og god jobb helt fra vår oppstart i ny database. Vår konsulent har hjulpet oss med å effektiviserer våre prosesser, og satt opp gode løsninger i systemet tilpasset vår bedrift. Vi har mange ulike skift og arbeidsordninger i bedriften som systemet ivaretar godt.

Systemet er hele veien under utvikling og tilpasser seg behov som vi som kunder har. Systemet fungerer godt også for den ansatte for å få oversikt over sitt timekort og fravær via en app.

Vi opplever at den ansatte har bedre kontroll over timene og følger opp jevnlig, dette gjør at oppfølgingsarbeidet til lederne blir betraktelig mye lettere.

© 2023 Time Recorder Co. AS
Personvernerklæring Cookie policy