22 66 05 10 salg@timerecorder.no

“Vi har fått bedre oversikt og kontroll”

Vi har fått bedre kontroll på lønnskostnadene etter at vi byttet til Astrow Web og Time Recorder. Løsningen integrerer raskt og enkelt med vårt eget lønnssystem, og vi sparer mye tid sammenlignet med hvordan vi tidligere jobbet med lønn. Vi kan logge på fra hvor som helst, og vi får rask og god norsk support når vi trenger det.

Med Astrow Web har vi også fått et system hvor det er lett å registrere og administrere fravær og andre forespørsler fra ansatte. Det er ingen tvil om at vi har tjent inn leiekostnaden per måned – dette er en svært kostnadseffektiv løsning for oss.

Gro Bakken-James – Daglig leder

«Helt avgjørende for en enklere arbeidshverdag!”

Dagens samfunn forventer at rutiner kan utføres raskt og enkelt. Med stemplingssystemet Astrow Web kan ansattes timekort, henvendelser og ønsker lett ivaretas med minimalt bruk av tid.

For Meråker Kjøtt tok det relativt lang tid og overbevise ansatte om at de nye stemplingsrutinene fungerer bedre enn de gamle… Det er vel gjerne slik… Nå er imidlertid samtlige ansatte aktive brukere av Astrow Web. De erfarer verdien av å holde seg ajour til enhver tid. Stadig får vi tilbakemeldinger om hvor enkelt det er å manøvrere i systemet, om man setter av litt tid til opplæring.

For meg, som administrator, er tidsbruken avgjørende. Astrow Web medfører at jeg i bedriften kan ha andre roller og arbeidsoppgaver, uten at det går utover kvaliteten på jobben med tidsregistrering. I tillegg opplever jeg en utrolig god oppfølging og support fra Time Recorder – effektivitet og kvalitet er nøkkelord jeg sitter igjen med.

 

Heidi Hasselvold – Lønn- og regnskapsmedarbeider

”Kostnadsbesparende”

Både de ansatte og ledelsen er godt fornøyd med løsningen fra Time Recorder. Terminalen og mobilstempling fra Time Recorder har vært til stor nytte – vi har fått et korrekt, intuitivt og helhetlig system – som bygger på tillit både for bedrift og ansatt. Vi har videre gjort oss den erfaringen at lønnskostnadene er betraktelig redusert.

Gøran Ellingsen – Kvalitetsleder

”Velfungerende system”

Når Uni-K as skulle innføre elektronisk timeregistrering var vi i kontakt med flere leverandører.

Etter noen kartleggings samtaler fant vi ut at Time Recorder var det systemet som passet best til våre behov.

Vi ser i ettertid at det er flere utfordringer vi ikke hadde tenkt på, og kontaktpersonen hos Time Recorder har gitt raske og gode forklaringer på hvordan vi løser det.

 Rune Troland – Nestleder

”Rask og effektiv support”

Ved alle anledninger for behov for support har Time Recorder respondert raskt og løst sakene våre tilfredsstillende. Vi har vært kunde av Time Recorder i mange år og er utrolig fornøyd med både oppfølging og support når vi har trengt det som mest.

 

Marcus Waver – Produkjonssjef

”Systemet fungerer som ønsket”

Vi bruker Time Recorder kun til timeregistrering, og systemet fungerer som ønsket, og er til stor hjelp for oss. Hver uke rapporter vi avdelingsvis med timeforbruk til internt bruk og vi overfører også alle lønns variabler enkelt til lønn. Hvis du/dere bruker oss som referanse så kommer jeg til å si at Time Recorder fungerer veldig bra, og er enkelt å bruke til vårt behov.

 

Bjørn-Terje Johannessen – Produkjonssjef

“Vi fikk en spesialtilpasset løsning og god opplæring”

Med Astrow Web sin ansattportal har våre ansatte blitt mye mer beviste på sin tilstedeværelse. De har tilgang til sitt eget timekort og følger opp sine egne avvik. Dette letter arbeidet for våre ledere. De ansatte har også full oversikt over timebank, feriesaldo, og kan forespørre fremtidige fravær/ferie direkte i Astrow Web – dette gjør at vi sparer tid også på personalarbeid.

I oppstartsperioden fikk vi meget god hjelp og oppfølging fra Time Recorder; vi fikk mange gode tips og definerte et godt regelverk som førte til at vi fikk en tilpasset løsning som gjorde produktet godt og velegnet for oss fra første dag. 

 Vi benytter oss også av den mobile løsningen fra Time Recorder, noe som ivaretar og inkluderer våre eksterne arbeidere i samme system. Slik kan alle  benytte Astrow Web, noe som gjør løsningen komplett. De ansatte er også veldig tilfreds med å få registrert sin faktiske tid.

Svein Bergstrøm – Seksjonsleder kurs/attføring

KOM I GANG

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud tilpasset din bedrift.

REFERANSER