22 66 05 10 salg@timerecorder.no

Å ha en løsning i skya, er for kunden en stor fordel. Denne fordelen kommer som oftest kunden allerede fra første dag, og fremover.

I dag er de fleste klar over, og har ønske om sky-løsning. Men slik har det ikke alltid vært. Og selv om vi i Norge er langt foran andre land med programvaren utenfor huset, er det fortsatt flere ting som må informeres kunde om i forkant.

Sørg for at denne informasjonen når dere før innkjøp eller leie av ny løsning. 

 

Astrow Web, Cloud Å være i skya eller ikke være i skya- det er spørsmålet