22 66 05 10 salg@timerecorder.no

ANSATTPORTAL

Med vår ansattportal får du en enkel og oversiktlig løsning som også bevisstgjør ansatte i forhold til egen tidsbruk. Med Astrow app får du tilgang til de samme funksjonene via mobil og nettbrett.

ENKELT OG TIDSBESPARENDE

 

 Sende stemplingsforespørsel til leder for godkjenning

Sende forespørsler, som f eks søknad om ferie/fri, for godkjenning.

Oversikt over egen arbeidstid og feriesaldo – visning for hele året

Se og administrere eget timekort, følge opp avvik

Stemple fra mobil med eller uten GPS sporing

Astrow Web gir enkel og intuitiv tilgang til de mest brukte

funksjonene via apper tilpasset ulike mobiler og nettbrett.

Enkel fraværsforespørsel

Planlegg fraværet basert på andres fravær

Få en kalenderoversikt før du søker

Oversikt over feriesaldo

Kan også benyttes for andre tidskontoer, sykt barn dager etc.

Timekort visning

Ha full oversikt over arbeidet timer, overtid rett fra lomma!

Chat med andre

Gi raske beskjeder til ansatte, ledere etc. Full chat historikk medfølger.

Vår bransjeløsning for cafe og restaurant inneholder enkel inn/ut registrering, vaktplanlegging, overtid og andre tillegg og personalliste mot Skatteetaten.

CAFÈ RESTAURANT

Ha statistikk og kontroll på utbetalte tillegg som overtid, vakttillegg, akkord arbeide eller annet betalt tillegg som du fører.

Egen modul og App for tilstedeværelse og opprop av ansatte ved evakuering.

INDUSTRI

Registrering av deltagere i ekstern bedrift

Time-telling av oppgaver for jobbkonsulenter på tiltak fra NAV som krever dette til etter-fakturering, eller til internt bruk.

Varsler om sletting av deltagere etter 12 uker.

ATTFØRING

TILTAK

Få kontroll på oppsparte timer, avspasering, ferie-saldo og – planlegging, sykdomsregler.

Se og administrere egen timeliste, følge opp egne avvik

 

KONTOR

Bransjetilpasset mal og skreddersy løsning for din bedrift.

Pokerspill (Spillere som må logge tid for bruk på spill-bordet).

Tilstedeværelse på byggeplasser.

Rutebil-sjåfører med faste, betalte ruter.

TILPASSET

ANSATTPORTAL

Enkel og oversiktlig løsning som også bevisstgjør ansatte i forhold til egen tidsbruk.

LEDERPORTAL

Som leder kan du utføre enkel personal-administrasjon, som å behandle/godkjenne fraværsforespørsler og planlegge skift.

}

LØNN

En av fordelene med Astrow Web er at programmet er intuitivt og enkelt å bruke.

b

PERSONALLISTEN

Godkjent elektronisk personalliste som er enkel og rask for serveringssteder, bilpleiebransjen, frisører og skjønnhetspleiere

SMART TERMINAL

Benytt Mobil/Nettbrett for registrering av ansatte

  • Gir mulighet for registrering av ansattes tilstedeværelse som om man benytter en reell registrering-terminal
  • Kan benytte strekkode, QR kode, ansattnummer og/eller PIN kode
  • Kontroller hvilke enheter som skal kunne registrere kort fra Astrow Web
  • Perfekt der registreringsterminal ikke kan benyttes, og der du ikke ønsker at de ansatte selv skal måtte bruke mobil stempling fra sin mobil.

Finn ut hvor mye du kan

spare ved å bytte til Astrow

Web timeregistrering

$

Ansattportal