22 66 05 10 salg@timerecorder.no

Hovedblogg – Del 3

Moduler -> så skal man kunne velge i hvilken grad man ønsker at de ansatte/ledere skal ta del i systemet. Det skal også gi besparelser og effektivitet i det daglige, og ikke bare fordi det høres bra ut. Her må man alltid se for seg kost/nytte forhold. Er det for...

Hovedblogg – Del 2

I ett system kan det være «ett sett» med beregninger og regler, men det er mer vanlig at det er variasjon a typer beregninger som f.eks at enkelte jobber i produksjon, enkelte i administrasjon og kanskje man har noen på timelønn i tillegg. Og kanskje de på produksjon...

Hovedblogg – Del 1

Leveranse av timesystem blir ofte nevnt i sammenheng med andre løsninger. Det kan være leverandører som leverer HR som sitt primærfelt, eller Prosjekt, eller Lønn o.l. Det som er sikkert er at man vanskelig kan dekke opp alle variabler og parametere til å dekke for...
Ukategorisert